Ochrana soukromí

Provozovatelem tohoto webu gdpr.ukey.one je společnost Asari Technologies Ltd. se sídlem 27 Old Gloucester Street, WC1N 3AX, Londýn, Spojené království (dále jen Provozovatel). Provozovatel bere soukromí uživatelů velmi vážně a v souladu se zákony Velké Británie je registrovaným správcem osobních údajů pod číslem ZA226312.

Osobní údaje shromažďujeme a v souladu s tímto webem zpracováváme pouze v případě, kdy se zaregistrujete/přihlásíte za účelem stažení PDF verze dokumentu.

Pro účely tohoto webu shromažďujeme a zpracováváme pouze tyto údaje:

a to za účelem marketingu a zasílání informací souvisejících s nabízeným dokumentem, GDPR a službou Ukey1. To ovšem platí pouze za předpokladu, že se při autorizaci na přihlašovací bráně Ukey1 rozhodnete s námi tyto údaje sdílet. Po přihlášení si navíc můžete zvolit, o která témata máte zájem a udělit, resp. neudělit nám tak souhlas se zasíláním emailových obchodních sdělení.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat po přihlášení či prostřednictvím služby Ukey1. Pokud tak neučiníte, vaše osobní údaje budeme zpracovávat maximálně po dobu dvou let od prvního přihlášení.

Naším zpracovatelem osobních údajů v souvislosti s tímto webem je společnost The Rocket Science Group LLC (provozovatel služby MailChimp) se sídlem v USA. S tím souvisí skutečnost, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány mimo území EU, nicméně MailChimp je členem EU-U.S. Privacy Shield Framework, které zajišťuje vyšší ochranu dat občanů EU. Pokud s transferem Vašeho jména a emailové adresy do USA nesouhlasíte, jednoduše odmítněte zasílání obchodních sdělení a to tak, že po přihlášení ponechte všechny kategorie sdělení nezaškrtnuté.

V případě pochybností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu eno.yeku@ofni.

Cookies

Nepoužíváme žádné soubory cookies kromě cookie relace, pokud jste přihlášeni. Vzhledem k tomu nejsme povinni vás o cookies informovat, jak jste obvykle zvyklí, neboť se jedná o zákonnou výjimku.