Licenční podmínky

Předmětem licence je dokument s názvem GDPR selským rozumem, jehož autorem je Zdeněk Höfler, zakladatel Ukey1.

Autor vám tímto uděluje neexkluzivní, časově i místně neomezenou licenci k užívání díla, včetně možnosti dílo sdílet na internetu nebo v papírové podobě s třetími osobami za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

Citace a úryvky prosím uvádějte s odkazem na stránku gdpr.ukey.one. Děkuji.

© 2017 Zdeněk Höfler